Välkommen till Växjö VSK!

Vi är många som älskar att åka vattenskoter.
Växjö Vattenskoterklubb värnar friheten att kunna färdas på sjön som en del av det rörliga friluftslivet på samma villkor som andra typer av fritidsbåtar.
Det råder många fördomar mot vattenskotrar, som att de bullrar och gör stora vågor. Vi som vet bättre har blivit medlemmar för att vi vill sprida kunskap om skotervett och vattenskotrar! 

Du behöver inte äga en skoter för att bli medlem det räcker att du är intresserad, kanske vill köpa en skoter i framtiden eller i allmänhet stödjer klubben
KLICKA HÄR OM DU VILL STÖDJA KLUBBEN MED ETT MEDLEMSKAP ELLER BIDRAG!

Annons:

VÅRA SPONSORER:

NYHETER:

Senaste inlägg;

Årsmötet valde ny styrelse - klubben drivs vidare!

På årsmötet den 6/2 valdes en ny styrelse.
Ny ordförande är Glenn Mossblad, styrelsemedlemmar är Peter Axelsson och Johannes Sköld.
Mötet ajournerades då den nya styrelsen behövde förbereda en del frågor som budget och verksamhetsplan.
Håll utkik efter en kallelse i Din e-mail för mötets fortsättning.
Den gamla styrelsen önskar den nya lycka till, och tackar samtidigt alla medlemmar för all support genom åren!

VäxjöVSK, SVERA, SWEBOAT mfl har ingen talerätt !!!!!!!!!!!

Regeringen har gått på Länsstyrelsens linje utan att ta ställning till det kompetenta överklagande som lämnats av Växjö Vattenskoterklubb, SVERA, SWEBOAT, Smålands Idrottsförbund, Bil & Marin AB, Kronobergs Bilaffär AB och flera fastighetsinnehavare vid Helgasjön. Bland dessa finns fastighetsägare som blivit helt instängda av reservatet.

Vi tycker det är ytterst märkligt att remissinstanser i vattenskoterfrågor och individer som direkt påverkats inte anses ha talerätt. Länsstyrelse och regering har gjort det enkelt för sig genom att besluta att vi helt enkelt inte är berörda!!!!

7 knops hastighetsbegränsning och sjölagens regler mot störande beteeende gäller. Vi fattar fortfarande inte hur en vattenskoter i 7 knop skulle kunna utgöra en större störning än alla stora motorbåtar som fortfarande får köra igenom reservatet. Både juridiska och miljömässiga fakta kastades i papperskorgen på regeringskansliet.
Ett odemokratiskt beslut färgat av fördomar!  Vi analyserar och återkommer!

Här är vårt överklagande: Klicka

Läs Smålandspostens artikel här: 2019-03-23 Vattenskotrar förbjuds

Vi lämnar synpunkter på förslag till naturreservat i Hovshaga!

Klicka för att läsa förslaget! Klicka för att läsa förslaget!

Växjö Kommun har lämnat förslag på att inrätta ett naturreservat vid Hovshaga (se karta). Växjö VSK motsätter sig inte bildandet av naturreservatet som sådant, utan är varma förespråkare för ett aktivt och rörligt friluftsliv som tar hänsyn till djur- och växtliv både på land och på sjön.
Vi ser däremot inte positivt på punkten C8 i reservatsföreskrifterna som stadgar förbud att ”framföra vattenskoter, jetski, svävare eller vattenskidor” i det vattenområde som ligger inom
naturreservatet i Helgasjön. Vi anser att vattenskoter skall få framföras överallt där båtar får köra. Eftersom sjötrafikförordningen och sjölagen gäller även vattenskoterförare  finns det inga argument att särreglera vad gäller ordningsfrågor, likaså finns det inga miljöskäl eftersom skotrar inte utgör större  miljöbelastning än fritidsbåtar. Finns det olycksrisker vid badplatser skall självklart all båttrafik förbjudas och avlysta områden markeras med bojar. Vattenskoteråkare måste kunna använda allmänna bryggor, sjösättningsplatser mm.
Läs vårt yttrande HÄR!

VATTENSKOTERNS DAG 26/8 2018

I samarbete med Kronobergs Bilaffär firades
VATTENSKOTERNS DAG med slusstur och lunch på ASA-Herrgård!

25 föranmälda samlades klockan 10.45 i Evedal för avfärd till Åby sluss. Alla fick plats i slussen och det gällde att hålla i sig när portarna öppnades. Väl på Asa Herrgård väntade en  god buffé - Kronobergs Bilaffär bjöd på maten! Visst kom det lite regn men det var bara glada miner när vi kom tillbaks till Evedal efter en trevlig dag!

Tjäröturen 5/8 2018 - se filmen!

Miljöstrateg i Lomma ute på djupt vatten?

-"Vi har inte infört något förbud, utan bara tydliggjort vad som gäller". Det säger Lomma kommun miljöstrateg Helena Björn som svar på kritiken mot förbudet att sjösätta vattenskotrar på kommunens ramper till Lokaltidningen.
Hon hänvisar då till vattenskoterförordningen som Polisen och Kustbevakningen bekräftar inte gäller i inslagen nedan i Radio P4.

Det lär inte heller varit något kommunbeslut i frågan utan ett beslut hon fattat själv.  I mejl säger Helena Björn:
"Det är ju inget beslut som kommunen tagit utan resonemanget syns i handlingen. Jag gissar att man får gå vägen till JO eller dylikt om man inte är nöjd"

Läs hela artikeln i Lokaltidningen här:
http://lommabladet.lokaltidningen.se/nyheter/2018-07-04/-Milj%C3%B6strateg-Vi-har-inte-inf%C3%B6rt-n%C3%A5got-f%C3%B6rbud-2457412.html

Kustbevakningen: en vattenskoter skall betraktas som en båt!

Thomas Gunnarsson är en av de som kör vattenskoter på Vättern. Foto: Robert Davidsson / Sveriges Radio Thomas Gunnarsson är en av de som kör vattenskoter på Vättern. Foto: Robert Davidsson / Sveriges Radio

En vattenskoter ska betraktas som vilken annan båt som helst. Det beskedet ger Kustbevakningen.
Kustbevakningen har fått ta emot en hel del frågor kring vad som gäller när det kommer till vattenskoterkörning i sjöarna. Och beskedet är att vattenskotern ska betraktas som en båt och följa de regler som finns för båtar. 
– En förare på en vattenskoter ska följa de regler som gäller för en båt. Till exempel vilken fart som gäller, sjövärdighet och väjningsplikter, säger Fredrik Hallerström som är handläggare för sjösäkerhet på Kustbevakningen.

Lyssna på inslaget i Sveriges Radio P4 Jönköping här:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=7000457

Polisen i Värnamo om vattenskoterförordningen

Polisen Anders Sund är nu vikarierande lokalpolisområdeschef. Foto: Privat. Polisen Anders Sund är nu vikarierande lokalpolisområdeschef. Foto: Privat.

Polisen i Värnamo lade ut felaktig information på sin Facebook-sida om reglerna gällande vattenskoterkörning. Nu har de läst på och vet vad som gäller.
Att åka vattenskoter har blivit populärt och numera körs de i många sjöar i länet. Dock är det inte så många som har koll på vilka reglerna som gäller, bland annat polisen i Värnamo som lade ut ett Facebook-inlägg som nu är borttaget.
– Tyvärr har vi då hänvisat till den svenska lag, en förordning om vattenskoteranvändande, som inte kan tillämpas på grund av en dom i EU-domstol, säger Anders Sund, vikarierande lokalpolisområdeschef i Värnamo.
Men nu har polisen läst på och vet vad som gäller, vilket är att man får köra vattenskoter på alla platser där det är tillåtet att köra båt.
– I och med den här EU-domen så är det i praktiken omöjligt att tillämpa den svenska lagen, säger Anders Sund.

Lyssna på inslaget i Sveriges Radio P4 Jönköping här!
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=7001340

Riksförbund tar strid mot skoterförbudet!

Växjö VSK har överklagat Länsstyrelsens beslut om vattenskoterförbud!
Medparter i skrivelsen till regeringen är:

  • SVERA – Svenska Racerbåtsförbundet (där VaxjoVSK är medlem) – se bilaga
  • Smålands Idrottsförbund – del av Riksidrottsförbundet där SVERA ingår.
  • SWEBOAT – Båtbranschens riksförbund.
  • Bil & Marin AB
  • AB Kronobergs Bilaffär
  • Ett antal fastighetsägare med sjötomter i Helgasjön.

LÄS ARTIKEL I SMP MED INTERVJU MED MATS ERIKSSON VD SWEBOAT - KLICKA HÄR

Växjö Kommun överklagar länsstyrelsens beslut!

Vattenskotern är bannlyst i naturreservaten i Helgasjön.
Det vill Växjö kommun ändra på med stöd av regeringen.
Förbudet anses vara oskäligt och alltför ingripande. – Farkosterna ska bedömas likvärdigt. Det ska inte spela någon roll om man sitter i båten eller på båten,
säger kommunalrådet  Per Schöldberg(C).
Kommunens jurister har fått i uppdrag att överklaga Länsstyrelsen i Kronobergs beslut
den 26 april om att porta vattenskotrar i det utökade naturreservatet Kronoberg. 
LÄS HELA ARTIKELN - KLICKA HÄR

Föräldrar, snacka skotervett med era ungdomar!

Det härliga vädret har lett till stor aktivitet på sjön med båtar och skotrar. Tyvärr har det också kommit en del klagomål till klubben.
Det är  i Toftasjön, Långarör och Evedalsviken folk har irriterat sig på runtkörning och trixande. Våra medlemmar har i vissa fall lyckats säga till dem som kört att välja en plats i sjön för avancerad körning där man inte stör. I flera fall har det visat sig vara tonåringar. Vi vill därför uppmana alla föräldrar som låter sina ungdomar använda skotern att göra det på villkoret att de tänker på omgivningen och håller fartgränser!

Per Schöldberg: Gör inte skillnad på båt och vattenskoter!

Har själv som båtägare njutit av både fika och gäddfiske i denna vackra del av Helgasjön. Att höra storlommen och se fiskgjusen är värden vi ska vara rädda om. Men, i länsstyrelsens beslut pekas en enskild farkost ut som ett avgörande problem, vattenskotern. Frågan kan tyckas liten, men har principiell betydelse.
Min syn är att man inte bör göra skillnad på olika typer av farkoster, utan låta alla följa samma regler. Båtar, vattenskotrar, kanoter, Ångaren Thor med flera ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Det gäller hastighet, när och var man får ankra, hänsyn till häckningsplatser med mera.
Min tolkning av länsstyrelsens beslut, efter att ha läst artikeln i Smålandsposten, är att man egentligen vill komma åt ett annat problem. Nämligen busåkande och allmänt störande beteende. Om det är tanken bör föraren av farkosten, oavsett om det är båt eller vattenskoter, hållas ansvarig.
Grundinställningen borde vara att alla typer av farkoster är tillåtna så länge de följer det regelverk som är uppsatta.  LÄS HELA ARTIKELN - KLICKA HÄR

Vi kräver svar av Ingrid Burman!

Växjö VSK kräver svar – vad gör en vattenskoter som kör i 7 knop till en allvarligare miljöstörning än en motorbåt i 7 knop?
Om nu inte beslutet är rent skönsmässigt var finns de sakliga argumenten??

Ingrid Burman - Du sa i artikeln i Smålandsposten 27/4;
-”Skulle vi göra en farled för skotrar skulle vi inte ha möjlighet att skydda de naturvärden ett naturreservat skall skydda”.
Det visar, med all respekt, att Du inte vet vad Du talar om – vi vill inte göra några nya ”skoterleder”. Det finns sedan decennier prickade farleder genom naturreservatet vilka fina sommardagar trafikeras av 100-tals motorbåtar.

Kom nu inte och säg att vi vattenskoterförare är sämre på att hålla fartgränser. Vem skulle komma på idén att förbjuda alla motorcyklar för att någon enstaka kör som en idiot? Vi är inga ligister, vi har många pensionärer i vår förening och många har ett genuint båtintresse sedan barnsben.  LÄS HELA ARTIKELN - KLICKA HÄR
INGRID BURMAN SVARAR - LÄS HENNES SVAR - KLICKA HÄR
INGRID BURMAN UNDVIKER FRÅGAN - LÄS VÅR REPLIK - KLICKA HÄR

Reportage om oss i Race - SVERA's tidning

Tidningen delades ut på årsmötet. Vi skickar den till övriga fullbetalande medlemmar.
Klicka på någon av bilderna för att läsa hela reportaget i PDF.

Slussturen 2017 - Bilder!

Vädret under slussturen den 27/8 överträffade alla förväntningar. Vädertjänsterna hade lovat hällregn och möjligtvis åska.  Så sent som 90 minuter före samling satt styrelsemedlemmar i telefon och diskuterade om vi skulle ställa in.
Nu fick vi en så gott som regnfri tur med soliga inslag. Eftersom vi tidigare upptäckt att någon korpat gallret på grillplatsen i Asa fick vi transportera upp egna grillar, inte lätt på en skoter så Glenn ordnade följebåt.
Vi lyckades trycka in alla skotrar plus Glenn's "pråm" i slussen.
Därefter en puttrade vi genom de natursköna kanalerna mot Asa, glillning och bryggsnack. 

loading...

Växjö VSK's inlaga till Länsstyrelsen klar!

Tack Maria Werner, miljöjurist på Setterwalls i Malmö och tack alla medlemmar och företag vars avgifter och bidrag gjorde det möjligt

Läs vår inlaga KLICKA HÄR!

Växjö Kommun pressmeddelande 2017-08-03

Per Schöldberg, Kommunalråd: - "Vi vill en gång för alla säkerställa så att Ångaren Thor, båtar och även vattenskotrar kan fortsätta trafikera Helgasjön."

Läs hela pressmeddelandet KLICKA HÄR!

Smålandsposten 2017-08-04

Växjö Kommun ger tummen upp för vattenskotrar

Läs artikeln KLICKA HÄR!

Länsstyrelsen förbjuder vattenskotrar i Helgasjön!

Länsstyrelsen planerar att utöka det nya naturreservatet vid Hissö. Utökningen omfattar 264 ha och reservatets totala areal kommer efter utökningen innefatta 275,3 ha.
Enligt förslaget får man inte köra eller ens införa vattenskoter i området.
Det befintliga reservatet (grönmarkerat) tillkom i höstas. Redan detta, nu beslutade innebär att sjön blivit tvådelad. Om det nya förslaget går igenom blir sjön delad i tre delar som man med vattenskoter inte kan ta sig mellan.
Länsstyrelsen lämnar tillfälle för yttrande över förslaget senast den 23 juni 2017.
Växjö Vattenskoterklubb planerar att lämna en skrivelse, så gå med i klubben nu!
KLICKA HÄR!

Smålandsposten 2017 05 22:

Det är både fördomsfullt och förlegat att hanteravattenskotrar annorlunda än båtar, anser nybildade Växjö vattenskoterklubbs ordförande, Jan Sjöwall.
– Vi är definitivt särbehandlade, säger han.
Klubben har redan efter någon vecka ett 50-tal medlemmar och växer snabbt.
– Vi växer med en fyra fem nya medlemmar om dagen, berättar Jan Sjöwall.
Klubben bildades när skoterägare och skoterentusiaster fick klart för sig att det är ett körförbud på gång i samband med en utökning av naturreservatet Kronoberg, något som berör ett område på 160 hektar i Helgasjön.
– Man avgränsar sjön på mitten. Det är helt orimligt att man inte skulle kunna åka från en ände av sjön till den andra. Det finns ingen proportionalitet i den miljövinst man säger sig vilja uppnå med det eftersom det är många stora motorbåtar som kör där hela tiden och bryter hastighetsbegränsningar, säger Jan Sjöwall.


Om förbudet blir verklighet innebär det att han inte kan passera naturreservatet med sin vattenskoter. Däremot får han köra där med sin motorbåt på 25 fot, utrustad med en V8 på 450 hästar.
– Det saknar ju rim och reson. Det är beteenden som man ska komma åt, säger Jan Sjöwall och hänvisar till en utredning som statliga Hav- och vattenmyndigheten gjorde 2014.
Den landar i att fokus bör ligga på farliga och skadliga beteenden till sjöss och inte på särreglering av typ vattenskoter.
– Många som åker vattenskoter, som jag själv, jag kör inte och hoppar och leker utan jag har den för naturupplevelser, jag kommer närmare naturen.
Länsstyrelsens handläggare känner till kritiken men avvaktar med besked.
– Vi har inte skrivit beslut ännu så vi får se vart vi landar i beslutet, säger naturvårdshandläggaren Love Eriksen på myndigheten.
Egentligen är hela frågan om vattenskotrar i svenska vatten en rörig historia där svensk lag kolliderar med EU-rätt.
Rättsläget innebär att det generella förbudet för vattenskoter i Sverige, med undantag för så kallade allmänna farleder, i praktiken inte är tillämpbart.
Det dödläget försöker länsstyrelsen runda genom att införa en särskild föreskrift för naturreservatet Kronoberg och brott mot den regeln kan ge böter.
Just i dagarna har Norge med omedelbar verkan upphävt sin motsvarighet till det svenska regelverket, skoterförordningen. Där likställs nu vattenskoter med småbåtar.