Havs & Vattenmyndighetens utredning

Vattenskotrar och andra mindre motordrivna vattenfarkoster
Regeringsuppdrag att kartlägga olägenheter och anlysera behov av särskild reglering


”Trots vattenskoterns stora effekt och dess konstruktion, vilken begränsar dess användning som nyttofordon i traditionell bemärkelse, är den bild vi fått inte att vattenskotern i sig utgör ett problem som föranleder en särreglering av farkosttypen som sådan.
Vattenskotrarna är motorstarka men det finns motsvarigheter bland till exempel RIB-båtar och andra motorstarka båtar.
Vid jämförelse med äldre båtmotorer tycks vattenskotrarna till viss del utgöra en mindre belastning på miljön. Till exempel när det gäller buller och utsläpp är de nyare vattenskotrarna utrustade med avgasrening och ljuddämpning som uppfyller de teknikstandarder som beslutats på EU-nivå.
Vattenskotrar kan vid jämförelse med andra båtar av samma storlek i vissa fall vara både tystare och
renare samt skapa mindre svall".
"Mot bakgrund av ovanstående föreslår Havs - och vattenmyndigheten att fokus bör flyttas till farliga och skadliga beteenden till sjöss istället för att fokusera på farkostspecifika särregleringar. På detta sätt jämställs alla vattenfarkoster och
det blir därför ointressant om körning nära en badplats sker med en större båt eller en vattenskoter. Skador på djur och miljö uppkommer också oavsett vilken typ av farkost som används. Det är därför enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning av vikt att angripa oansvariga och störande beteenden och inte typer av farkoster, även om vissa farkosttyper till större del används för nöjeskörning än andra. Den nöjeskörning som sker med vattenskotrar kommer på detta sätt också omfattas i lika hög grad som nöjeskörning med mindre racerbåtar eller större motorstarka båtar”.

Friande dom angående framförande av vattenskoter i Ume- deltats naturreservat i Umeå Kommun 2014-05-08

Effekter av vattenjet på planktonsamhället

Effekterna av vattenjet på planktonsamhället har undersökts med hjälp av ett naturligt planktonsamhälle som fick passera jetaggregatet på en vattenskoter. Inga skadliga effekter kunde påvisas på växtplankton samhället och endast en mindre påverkan kunde påvisas för djurplankton (0,2-2 mm).

Norge avskaffar vattenskoterförordningen

Norge avskaffade 2017-05-18 med omedelbar verkan sin vattenskoterförordning liknande den svenska. I Norge är nu vattenskotrar likställda med andra fritidsbåtar.

SweBoat - remissvar angående förarbevis för vattenskoter

Mycket fakta runt vattenskotrar i förhållande till ett förslag om att införa förarbevis.