Styrelse

Styrelse fram till nästa medlemsmöte är:

Glenn Mossblad (ordförande)
Peter Axelsson
Johannes Sköld

Revisorer:
Att tillsättas på årsmötet

Revisorssuppleanter:
Att tillsättas på årsmötet

Valberedning:
Att tillsättas på årsmötet